Uitgifte kerstpakketten voor VVvA vrijwilligers

Kerstpakketten 2018 voor VVvA-vrijwilligers

Bij de onlangs gehouden nieuwjaarsbijeenkomst waar ook de kerstpakketten van Archeon werden uitgereikt, bleek dat enkele vrijwilligers niet op de hoogte zijn van de werkwijze. Daarom heeft de VVvA in overleg met de directie van Archeon hiervoor nieuwe regels vastgesteld waaraan een vrijwilliger moet voldoen om voor een kerstpakket in aanmerking te komen. Die regels luiden als volgt:

- Alle vrijwilligers achter de schermen welke in dat jaar actief zijn geweest, d.w.z. de leden van bestuur en commissies m.u.v. de leden van de Kascommissie, ontvangen een kerstpakket.
Wim Caminada, hoofd van de commissie Vrijwilligers, stelt een lijst met alle namen op t.b.v. Archeon.
- De parkvrijwilligers ontvangen een kerstpakket als ze in het voorafgaande jaar tenminste 15 dagen op 4 uur per dag hebben gewerkt. De dagen van vrijwilligers die halverwege een jaar als vrijwilliger zijn begonnen worden geëxtrapoleerd.
Wim Caminada stelt een lijst op met namen van de vrijwilligers die aan het criterium voldoen. Daarbij kan het bestuur zo nodig een uitzondering maken voor vrijwilligers, die door ziekte of andere privé omstandigheden niet aan de minimum-eis voldoen.
- Alleen vrijwilligers, die aanwezig zijn op de bijeenkomst waar de kerstpakketten worden uitgedeeld, ontvangen een pakket. Pakketten worden niet nagestuurd.
- Het beleid gaat in op kerstmis 2018.