Reglement voor vrijwilligers werkzaam in Archeon

 

Waar vrijwilligers aan moeten voldoen?

 

Hier kun je het Huishoudelijk Regelement voor Vrijwilligers downloaden.


Nieuwe vrijwilligers worden bij voorkeur eerst lid van VVvA of zijn dat al.
Een vrijwilliger moet geregistreerd staan bij de Commissie Vrijwilligers van de Vereniging Vrienden van Archeon. Voor een optimale communicatie is het aan te bevelen om van deze vereniging lid te zijn. Vrijwilligers jonger dan 16 jaar mogen alleen onder begeleiding van een volwassen ouder/verzorger/begeleider in het park actief zijn en alleen als deze volwassen ouder/verzorger/begeleider gelijker tijd zelf ook actief is als vrijwilliger. Dit in verband met leerplicht en verzekering. De verantwoordelijkheid voor vrijwilligers jonger dan 16 jaar ligt volledig bij de volwassen ouder/verzorger/begeleider. Vrijwilligerstolken dienen voldoende kennis te hebben van de locatie(s) waar ze actief zijn. Hiervoor zijn voor de diverse tijden en locaties informatiereaders geschreven. Van elke vrijwilliger wordt verwacht dat hij/zij deze gelezen heeft. Vrijwilligerstolken behoren goede contactuele en sociale vaardigheden te hebben en moeten passen in het team van de tolken die in dienst zijn van Archeon. Dit ter beoordeling van de Archeotolken in samenwerking met de commissie vrijwilligers. Een vrijwilligerstolk dient voor zijn/haar eigen goedgekeurde tijdeigen kleding te zorgen. Tijdeigenkleding kan gedurende 3 maanden geleend worden tegen een borgsom van € 75, Eigen kleding dient door het kledingatelier gekeurd te worden.

Vrijwilligerspas
Elke nieuwe vrijwilliger krijgt een voorlopige vrijwilligerspas voor een proefperiode van maximaal 3 maanden. Na beëindiging van de proefperiode wordt een vrijwilligers overeenkomst getekend en na inlevering van een recente pasfoto wordt de definitieve vrijwilligerspas verstrekt daarna heeft de vrijwilliger recht op een vergoeding voor verrichte werkzaamheden. Deze pas moet bij binnenkomst bij de kassa duidelijk getoond worden. De vrijwilligerspas is tevens een bewijs van toegang voor de vrijwilliger voor het op de pas aangegeven jaar. Voor het parkeren op het parkeerterrein van Archeon kan de vrijwilliger, indien voorradig, een aanvraag doen voor een parkeerpas. Hiervoor wordt een borg gevraagd van € 20,-.
Vrijwilligers die in aanmerking willen komen voor een vrijwilligersvergoeding dienen geregistreerd te zijn bij de VVvA, een vrijwilligers urenbriefje in te vullen, door de aangewezen tekenbevoegde coördinator te laten aftekenen en in de VVvA brievenbus bij het kassagebouw te deponeren.
Vrijwilligerstolken dienen zich aan dezelfde gedragsregels te houden die ook voor de Archeotolken gelden (lees hier Reader "Archeotolken")
Op de vrijwilligerskalender worden evenementen, projecten en klusdagen gemeld.
Vrijwilligers kunnen hun werkzaamheden op elke gewenste werkdag verrichten. Meld je komst altijd vooraf aan op de vrijwilligerskalender. (inloggen op de VVvA website)


Waar vrijwilligers aanspraak op kunnen maken
Vrijwilligers hebben vrij toegang tot het park als zij bij binnenkomst bij de kassa hun vrijwilligerspas hebben getoond en ook als vrijwilliger werkzaam zullen zijn. Vrijwilligers die, in het voorgaande jaar, tenminste 7 volle dagen op het park werkzaam zijn geweest, krijgen een Archeonpas met leuke voordelen De vrijwilliger die werkzaam is in het park kan als hij/zij ouder is dan 16 jaar aanspraak maken op een vergoeding van: € 2 per uur met een maximum van € 14 per dag.
Deze vergoeding wordt alleen gegeven voor het verrichten van die werkzaamheden die door de Commissie Vrijwilligers ondersteund worden en waarvoor een, door de begeleidend coördinator ondertekend werkbriefje is ingeleverd in de VVvA brievenbus.
Verrichtingen die het educatieve en/of het archeologische karakter van Archeon ondersteunen kunnen in aanmerking komen voor vergoeding. Commerciële verrichtingen vallen buiten de ondersteuning van de Commissie Vrijwilligers en derhalve ook buiten de verantwoording van de VVvA.


Overige voordelen voor vrijwilligers
Vrijwilligers die voldoen aan de daarvoor gestelde normen van presentie ontvangen daarnaast van Archeon een kerstpakket, kunnen deelnemen aan de zomer BBQ , het eindfeest en de jaarlijkse kerstborrel.

Kledingatelier
Het kledingatelier is op bepaalde tijden geopend. Als men van het atelier gebruik wil maken voor kledingadvies, dan kan men via de Commissie Vrijwilligerswerk een afspraak maken. Het kledingatelier kan vrijwilligerstolken behulpzaam zijn bij het vervaardigen van de tijdeigen kleding. Het kledingatelier kan aanwijzingen geven t.a.v. de te gebruiken materialen. Het is onder voorbehoud mogelijk de materialen tegen inkoopsprijs bij/via het kledingatelier te bestellen. Eventueel (ook onder voorbehoud) is het mogelijk dat het kledingatelier de kleding voor de vrijwilligerstolk maakt. De Commissie Vrijwilligers zal de vrijwilligerstolk behulpzaam zijn bij het opdoen van voldoende theoretische kennis om op de locatie actief te kunnen zijn.


Overige informatie voor vrijwilligers
Van een vrijwilligerstolk wordt in principe verwacht dat hij/zij net zolang aanwezig is als de Archeotolk op de locatie.
Tussen de vrijwilliger en Archeon wordt een vrijwilliger overeenkomst getekend als men in het park als vrijwilliger gaat werken. Als vrijwilliger krijgt je van de Commissie Vrijwilligers een afschrift van deze overeenkomst. Zonder deze overeenkomst mag men niet als vrijwilliger actief zijn in Archeon. Als de vrijwilliger jonger is dan 16 jaar wordt de overeenkomst getekend door de ouder/verzorger/begeleider. Als er onenigheid is tussen Archeon en de vrijwilliger over de inzet van de vrijwilliger in het park, geeft de stem van de Commissie Vrijwilligers de doorslag, tenzij er duidelijk sprake is van het niet nakomen van de gesloten overeenkomst. Voor alle vragen opmerkingen en problemen moet de vrijwilliger zich wenden tot de Commissie Vrijwilligers en niet tot de directie van Archeon. Vrijwilligers kunnen geen aanspraak maken op een reiskostenvergoeding.

 

Lidmaatschap beëindigen.
Hoewel we er natuurlijk op rekenen dat je lid blijft, is het toch goed te wijzen op de spelregels die gelden rond de opzegging van het lidmaatschap. Je schriftelijke opzegging dient vóór 1 december van het lopende kalenderjaar in ons bezit te zijn (Postbus 600 – 2400 AP Alphen aan den Rijn of per e-mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Ontvangen wij je opzegging na 1 december, dan bent je nog een jaar lid en ben je dus ook de contributie over dat jaar verschuldigd.

Voor goedkeuring getekend d.d. 04-01-2017

Namens de Commissie Vrijwilligers:
Dhr. Wim Caminada
Voorzitter Commissie Vrijwilligers

Meld je aan als vrijwilliger in Archeon

Lijkt het je leuk om ook wat te betekenen voor het Archeon en wil je vrijwilliger worden van VVvA, vul dan online het FORMULIER in.